Rådyr

Rådyr og hare

Hvis færdsel holdes på veje og stier, vænner rådyr sig hurtigt til mennesker.

Et rådyr registrerer bevægelser og har en god hørelse og lugtesans. Hvis man går stille og roligt gerne i modvind, kan man komme ret tæt på dyrene.

Specielt hvis man stopper helt op, når dyret kigger op, og kun bevæger sig, når det græsser.

Vidste du at...

Historien og billedet på denne side automatisk skifter ved de forskellige årstider her på Fodsporet.