Agerhønen

Fugle i krat og på mark

Det er vigtigt, for blandt andet agerhønen, med grønne korridorer som Fodsporet.

Agerhønen lever som navnet siger i det åbne land, men er afhængig af mange forskellige planter og urter, som den finder i markskel og hegn.

Kyllingerne spiser næsten udelukkende insekter den første levemåned.

Der er mangel på insekter i det moderne landbrug, og arten er derfor gået stærkt tilbage i de senere år.

Vidste du at...

Historien og billedet på denne side automatisk skifter ved de forskellige årstider her på Fodsporet.