Åer og vandløb om vinteren

Vandløb

Fodsporet krydses mange steder af åer og mindre vandløb.

Det kan være grøfter som er gravet for at dræne markerne, men også gamle åer der naturligt ligger lavt i terrænet.

Dyrelivet i åerne fortæller meget om vandkvaliteten.

Om vinteren vil vandoverfladen fryse, men vandet strømmer fortsat under isen, så pas på med at færdes på en tilfrosset å!

Vidste du at...

Historien og billedet på denne side automatisk skifter ved de forskellige årstider her på Fodsporet.