Vandløb om sommeren

Vandløb

Fodsporet krydses mange steder af åer og mindre vandløb.

Det kan være grøfter som er gravet for at dræne markerne, men også gamle åer der naturligt ligger lavt i terrænet.

Dyrelivet i åerne fortæller meget om vandkvaliteten.

Om sommeren kan man se et mylder af liv ved og i vandet.

Guldsmede jager over vandoverfladen og i lavvandede stryg gyder ørreder.

Vidste du at...

Historien og billedet på denne side automatisk skifter ved de forskellige årstider her på Fodsporet.